Details
  • My Favorites
 
VOP Code: Letter91 Print click here
Category:
Malay Manuscript
Size:
16.4 x 20.8 cm
Title:
Permintaan membeli 20 peti opium dan barang dagangan berjumlah 1,000 rial
Keywords: Harga, murah, opiun, 3 Jamadil Akhir,
Manuscript No.: SOAS MS 40320/9, f.50,
Year:
1785 - 1794
Source: Archives and Special Collections SOAS Library
- http://www.soas.ac.uk/library/archives/contact/
Copyright Information:

Transliteration:

Al-Mustahaqqah Surat tulus ikhlas berkasih kasihan daripada beta kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang telah masyhur kepada pihak perintah kebajikan kemudian dari itu barang tahu sahabat beta maka akan sahabat beta nyatakan mari pada beta ada opiun kompeni yang baik harga pun murah hendak jual kepada beta maka itulah beta beri pergi penyuruh beta jika sudah berkenan berbetulan harga yang baik pada penyuruh beta itu diberilah mari opiun itu barang dua puluh peti dan jika ada dagangan yang baik2 pada sahabat beta mana diperkenankan penyuruh beta itu diberilah mari barang seribu rial dahulu pada beta ini perbuat surat pada hari Jumaat tiga hari timbul bulan Jamadil Akhir tamat


Malay Description:

Surat Sultan Abdullah kepada Francis Light berkenaan maklumat Light yang menyatakan bahawa terdapatnya opium yang baik pada harga yang murah hendak dijual kepada baginda. Baginda telah menghantar orang suruhannya untuk memeriksa dan membeli 20 peti opium sekiranya mendapat harga yang baik. Begitu juga sekiranya terdapat barang-barang dagangan yang baik untuk dijual sejumlah 1,000 rial, bolehlah diserahkan kepada orang suruhan baginda. Surat ini telah disiapkan pada hari Jumaat, 3 Jamadil Akhir.


Summary:

This letter from Sultan Abdullah to Francis Light was about the information that Light gave to the Sultan about the good opium that was sold at a cheap price to the Sultan. The Sultan sent his servants to check and then buy 20 crates of opium if the price was good. It was the same with the other good merchandise for sale amounting to 1,000 reales can be given to the Sultan`s servants. This letter was completed on 3rd Jamadil Akhir.

 
Terms and Conditions
 
Copyright © 2010 Visions of Penang archives online.
All rights reserved.
Hit Counter: powered by IS Eleven Services